Následuj nás na

Podmínky & Podmínky

Podmínky

Vstupem na webovou stránku https://6iptv.org souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami služby, všemi platnými zákony a předpisy, a souhlasíte s tím, že odpovídáte za dodržování všech platných místních zákonů. Pokud s některou z těchto podmínek nesouhlasíte, je vám zakázáno používat tuto stránku nebo k ní přistupovat. Materiály obsažené na této webové stránce jsou chráněny příslušným autorským zákonem a zákonem o ochranných známkách.

Použijte licenci

Zavazujeme se, že budeme podnikat v souladu s těmito zásadami, abychom zajistili ochranu a zachování důvěrnosti osobních údajů. Společnost PixFort může tyto zásady ochrany osobních údajů čas od času změnit podle vlastního uvážení společnosti PixFort.

upravovat nebo kopírovat materiály;
používat materiály pro jakýkoli komerční účel;
převést materiály na jinou osobu nebo materiály;
pokoušet se dekompilovat nebo zpětně analyzovat jakýkoli software;
odstranit všechna autorská práva nebo jiné vlastnické zápisy;
přenést materiály na jinou osobu nebo „zrcadlit“ materiály.
Prohlášení

Materiály na webových stránkách 6IPTV jsou poskytovány „tak, jak jsou“. 6IPTV neposkytuje žádné záruky, vyjádřené nebo předpokládané, a tímto se zříká a neguje všechny ostatní záruky včetně, bez omezení, předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel nebo neporušení duševního vlastnictví nebo jiného porušení práv.

Zásady ochrany osobních údajů

Vaše soukromí je pro nás důležité.

Zásadou společnosti 6IPTV je respektovat vaše soukromí ohledně jakýchkoli informací, které můžeme shromáždit při provozu našich webových stránek. V souladu s tím jsme vyvinuli tyto zásady ochrany osobních údajů, abyste pochopili, jak shromažďujeme, používáme, komunikujeme, zveřejňujeme a jinak využíváme osobní údaje. Níže jsme nastínili naše zásady ochrany osobních údajů.

Budeme shromažďovat osobní údaje, zákonnými a spravedlivé prostředky a tam, kde je to vhodné, s vědomím nebo souhlasem dotyčné osoby.
Před nebo v době shromažďování osobních údajů, budeme zjistit účel, pro který jsou údaje shromažďovány.
Shromažďujeme a používáme osobní údaje výhradně pro splnění těchto účelů stanovených námi a pro jiné pomocné účely, pokud nezískáme souhlas dotyčné osoby nebo jak to vyžaduje zákon.
Osobní údaje by měly být relevantní pro účely, pro které má být použit, a to v rozsahu nezbytném pro tyto účely by měly být přesné, úplné a up-to-data.
Budeme chránit osobní údaje pomocí přiměřených bezpečnostních opatření proti ztrátě nebo krádeži, jakož i neoprávněnému přístupu, vyzrazení, kopírování, použití nebo úpravám.
Osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytně nutnou pro splnění těchto účelů.

Zavazujeme se, že budeme podnikat v souladu s těmito zásadami, abychom zajistili ochranu a zachování důvěrnosti osobních údajů. Společnost 6IPTV může tyto zásady ochrany osobních údajů čas od času změnit na základě vlastního uvážení společnosti 6IPTV.

Potřebujete více informací? Kontaktujte nás