Ακολουθήστε μας στο

Όροι & Όροι

Όροι

Με την πρόσβαση στον ιστότοπο https://6iptv.org, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους παροχής υπηρεσιών, όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τυχόν ισχύοντες τοπικούς νόμους. Εάν δεν συμφωνείτε με οποιονδήποτε από αυτούς τους όρους, απαγορεύεται η χρήση ή η πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο. Το υλικό που περιέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων.

Χρήση άδειας

Δεσμευόμαστε να διεξάγουμε τις δραστηριότητές μας σύμφωνα με αυτές τις αρχές, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι προστατεύεται και διατηρείται το απόρρητο των προσωπικών πληροφοριών. Η PixFort μπορεί να αλλάζει αυτήν την πολιτική απορρήτου από καιρό σε καιρό κατά την αποκλειστική κρίση της PixFort.

τροποποιήσει ή να αντιγράψετε τα υλικά?
χρησιμοποιήστε τα υλικά για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό·
μεταφορά των υλικών σε άλλο άτομο ή υλικά·
Προσπαθήστε να απομεταγλωττίσετε ή να αναστρέψεις μηχανικό οποιοδήποτε λογισμικό.
αφαιρέστε τυχόν πνευματικά δικαιώματα ή άλλες ιδιόκτητες σημειώσεις·
μεταφέρετε τα υλικά σε άλλο άτομο ή «καθρεφτίστε» τα υλικά.
Αποποίηση Ευθυνών

Το υλικό στον ιστότοπο του 6IPTV παρέχεται σε βάση «ως έχει». Το 6IPTV δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, και με το παρόν αποποιείται και ακυρώνει όλες τις άλλες εγγυήσεις συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλης παραβίασης δικαιωμάτων.

Πολιτική Απορρήτου

Προστασία της ιδιωτικής ζωής σας είναι σημαντική για εμάς.

Αποτελεί πολιτική της 6IPTV να σέβεται το απόρρητό σας σχετικά με τυχόν πληροφορίες που ενδέχεται να συλλέξουμε κατά τη λειτουργία του ιστότοπού μας. Αντίστοιχα, έχουμε αναπτύξει αυτήν την πολιτική απορρήτου για να κατανοήσετε πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, επικοινωνούμε, αποκαλύπτουμε και με άλλο τρόπο χρησιμοποιούμε προσωπικές πληροφορίες. Έχουμε περιγράψει την πολιτική απορρήτου μας παρακάτω.

Θα συλλέγει προσωπικές πληροφορίες με νόμιμα και δίκαια μέσα και, ενδεχομένως, με τη γνώση ή τη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου ατόμου.
Πριν ή κατά τη στιγμή της συλλογής των προσωπικών σας πληροφοριών, θα προσδιορίσει τους σκοπούς για τους οποίους οι πληροφορίες που συλλέγονται.
Θα συλλέξουμε και θα χρησιμοποιήσουμε προσωπικά στοιχεία αποκλειστικά για την εκπλήρωση αυτών των σκοπών που καθορίζονται από εμάς και για άλλους βοηθητικούς σκοπούς, εκτός εάν λάβουμε τη συγκατάθεση του ενδιαφερομένου ατόμου ή όπως απαιτείται από το νόμο.
Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να είναι συναφή με τους σκοπούς για τους οποίους πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, και, στο βαθμό που είναι αναγκαίο για τους σκοπούς αυτούς, θα πρέπει να είναι ακριβή, πλήρη, και up-to-ημερομηνία.
Θα προστατεύσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία χρησιμοποιώντας εύλογες εγγυήσεις ασφαλείας έναντι απώλειας ή κλοπής, καθώς και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, αντιγραφή, χρήση ή τροποποίηση.
Θα διατηρήσουμε προσωπικές πληροφορίες μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση αυτών των σκοπών.

Δεσμευόμαστε να διεξάγουμε τις δραστηριότητές μας σύμφωνα με αυτές τις αρχές, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι προστατεύεται και διατηρείται το απόρρητο των προσωπικών πληροφοριών. Η 6IPTV μπορεί να αλλάζει αυτήν την πολιτική απορρήτου κατά καιρούς κατά την αποκλειστική κρίση της 6IPTV.

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα