Jälgi meid

Tingimused & Tingimused

Tingimused

Veebisaidile aadressil https://6iptv.org sisenedes nõustute järgima neid teenusetingimusi, kõiki kohaldatavaid seadusi ja määrusi ning nõustute, et vastutate kõigi kohaldatavate kohalike seaduste järgimise eest. Kui te mõne nende tingimustega ei nõustu, on teil keelatud seda saiti kasutada või sellele juurde pääseda. Sellel veebisaidil olevad materjalid on kaitstud kehtiva autoriõiguse ja kaubamärgiseadusega.

Kasuta litsentsi

Oleme pühendunud oma äritegevusele nende põhimõtete kohaselt, et tagada isikuandmete konfidentsiaalsuse kaitse ja säilitamine. PixFort võib seda privaatsuspoliitikat aeg-ajalt PixForti äranägemisel muuta.

muuta või kopeerida materjale;
kasutada materjale mis tahes ärilistel eesmärkidel;
materjalid teisele isikule või materjalidele üle andma;
proovige mis tahes tarkvara dekompileerida või pöördprojekteerida;
eemaldada kõik autoriõiguse või muud omandiõigusega seotud märked;
materjalid teisele isikule üle anda või materjale “peegeldada”.
lahtiütlemine

6IPTV veebisaidil olevad materjalid on esitatud "nagu on". 6IPTV ei anna mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid ning loobub ja tühistab kõik muud garantiid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudsed garantiid või turustatavuse, konkreetseks otstarbeks sobivuse või intellektuaalomandi mitterikkumise või muu õiguste rikkumise tingimused.

PRIVAATSUS

Teie privaatsus on meile oluline.

6IPTV põhimõte on austada teie privaatsust mis tahes teabe osas, mida võime oma veebisaidi käitamise ajal koguda. Sellest lähtuvalt oleme selle privaatsuspoliitika välja töötanud selleks, et saaksite aru, kuidas me isikuandmeid kogume, kasutame, suhtleme, avaldame ja muul viisil kasutame. Oleme allpool kirjeldanud oma privaatsuspoliitikat.

Me koguda isikuandmeid seaduslikul ja ausal teel ja vajaduse korral teadmised või isiku nõusolekul kohta.
Enne või ajal koguda isiklikke andmeid, siis me selgitada, milleks andmeid kogutakse.
Kogume ja kasutame isikuandmeid ainult meie poolt nimetatud eesmärkide täitmiseks ja muudel abistavatel eesmärkidel, välja arvatud juhul, kui oleme saanud vastava isiku nõusoleku või kui seda nõuab seadus.
Isikuandmed peavad olema asjakohased selleks, milleks seda kasutatakse, ja kui see on vajalik nendel eesmärkidel, peaksid olema täpsed, täielikud ja up-to-date.
Kaitseme isiklikku teavet, kasutades mõistlikke turvameetmeid kadumise või varguse, samuti loata juurdepääsu, avalikustamise, kopeerimise, kasutamise või muutmise eest.
Säilitame isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on nende eesmärkide täitmiseks vajalik.

Oleme pühendunud oma äritegevusele nende põhimõtete kohaselt, et tagada isikuandmete konfidentsiaalsuse kaitse ja säilitamine. 6IPTV võib seda privaatsuspoliitikat aeg-ajalt 6IPTV äranägemisel muuta.

Kas vajate lisateavet? Võtke meiega kohe ühendust