Volg ons op

Algemene Voorwaarden & Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Door de website op https://6iptv.org te bezoeken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze servicevoorwaarden, alle toepasselijke wet- en regelgeving, en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het u verboden deze site te gebruiken of te openen. Het materiaal op deze website is beschermd door het toepasselijke auteursrecht en merkenrecht.

Gebruik licentie

We doen er alles aan om onze activiteiten uit te voeren in overeenstemming met deze principes om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie wordt beschermd en gehandhaafd. PixFort kan dit privacybeleid van tijd tot tijd naar eigen goeddunken van PixFort wijzigen.

wijzigen of kopiëren van de materialen;
de materialen voor commerciële doeleinden gebruiken;
de materialen overdragen aan een andere persoon of materialen;
proberen om software te decompileren of reverse-engineeren;
alle copyright- of andere eigendomsaanduidingen verwijderen;
de materialen overdragen aan een andere persoon of de materialen "spiegelen".
Disclaimer

De materialen op de website van 6IPTV worden geleverd op een 'as is'-basis. 6IPTV geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en verwerpt en ontkent hierbij alle andere garanties, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk op intellectueel eigendom of andere schending van rechten.

Privacybeleid

Uw privacy is belangrijk voor ons.

Het is het beleid van 6IPTV om uw privacy te respecteren met betrekking tot alle informatie die we kunnen verzamelen tijdens het gebruik van onze website. Dienovereenkomstig hebben we dit privacybeleid ontwikkeld zodat u begrijpt hoe we persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, communiceren, openbaar maken en anderszins gebruiken. Hieronder hebben we ons privacybeleid uiteengezet.

We zullen persoonsgegevens verzamelen met wettige en eerlijke middelen en, in voorkomend geval, met de kennis of toestemming van de betrokkene.
Voor of op het afhalen persoonlijke informatie, zullen wij bepalen doeleinden welke informatie wordt verzameld.
We verzamelen en gebruiken persoonlijke informatie uitsluitend voor het vervullen van de door ons gespecificeerde doeleinden en voor andere ondersteunende doeleinden, tenzij we de toestemming van de betrokken persoon verkrijgen of zoals vereist door de wet.
Persoonlijke gegevens moeten relevant zijn voor de doeleinden waarvoor het is om te worden gebruikt, en, voor zover nodig voor deze doeleinden, moeten juist, volledig en up-to-date is.
We zullen persoonlijke informatie beschermen door gebruik te maken van redelijke beveiligingsmaatregelen tegen verlies of diefstal, evenals ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, kopiëren, gebruik of wijziging.
We zullen persoonlijke informatie alleen bewaren zolang als nodig is voor het vervullen van die doeleinden.

We doen er alles aan om onze activiteiten uit te voeren in overeenstemming met deze principes om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie wordt beschermd en gehandhaafd. 6IPTV kan dit privacybeleid van tijd tot tijd naar eigen goeddunken van 6IPTV wijzigen.

meer informatie nodig? Contacteer ons nu