Śledź nas na

Zasady & Warunki

Zasady

Wchodząc na stronę https://6iptv.org, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków świadczenia usług, wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji oraz zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów lokalnych. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, nie możesz korzystać z tej witryny ani uzyskiwać do niej dostępu. Materiały zawarte w tej witrynie są chronione obowiązującym prawem autorskim i prawem o znakach towarowych.

Użyj licencji

Zobowiązujemy się do prowadzenia naszej działalności zgodnie z tymi zasadami, aby zapewnić ochronę i zachowanie poufności danych osobowych. PixFort może od czasu do czasu zmieniać niniejszą politykę prywatności według wyłącznego uznania PixFort.

modyfikować lub kopiować materiałów;
wykorzystywać materiały do ​​jakichkolwiek celów komercyjnych;
przenieść materiały na inną osobę lub materiały;
próbować dekompilować lub odtwarzać oprogramowanie;
usunąć wszelkie informacje o prawach autorskich lub innych prawach własności;
przenieść materiały na inną osobę lub „odbić” materiały.
Odpowiedzialność

Materiały na stronie internetowej 6IPTV są dostarczane na zasadzie „tak jak jest”. 6IPTV nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, i niniejszym zrzeka się i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym między innymi dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania własności intelektualnej lub innego naruszenia praw.

Polityka prywatności

Twoja prywatność jest dla nas ważna.

Zasadą 6IPTV jest poszanowanie Twojej prywatności w odniesieniu do wszelkich informacji, które możemy gromadzić podczas prowadzenia naszej strony internetowej. W związku z tym opracowaliśmy niniejszą politykę prywatności, abyś mógł zrozumieć, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, komunikujemy, ujawniamy i w inny sposób wykorzystujemy dane osobowe. Poniżej przedstawiliśmy naszą politykę prywatności.

Będziemy zbierać dane osobowe prawnymi i rzetelny sposób oraz, w stosownych przypadkach, z wiedzy i zgody zainteresowanej osoby.
Przed lub w momencie zbierania danych osobowych, będziemy identyfikować cele, dla których informacje są gromadzone.
Będziemy gromadzić i wykorzystywać dane osobowe wyłącznie do realizacji określonych przez nas celów oraz do innych celów pomocniczych, chyba że uzyskamy zgodę zainteresowanej osoby lub zgodnie z wymogami prawa.
Dane osobowe powinny być adekwatne do celów, dla których ma być stosowany, oraz w zakresie niezbędnym do tych celów, powinny być dokładne, kompletne i up-to-date.
Będziemy chronić dane osobowe za pomocą rozsądnych zabezpieczeń przed utratą lub kradzieżą, a także przed nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, kopiowaniem, wykorzystaniem lub modyfikacją.
Będziemy przechowywać dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji tych celów.

Zobowiązujemy się do prowadzenia naszej działalności zgodnie z tymi zasadami, aby zapewnić ochronę i zachowanie poufności danych osobowych. 6IPTV może od czasu do czasu zmieniać niniejszą politykę prywatności według wyłącznego uznania 6IPTV.

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami teraz